a

La antigua Grecia1.- ARQUITECTURA GRIEGA

PARTENON DE GRÈCIA


partenon.jpg

El partenó es un temple del antigua grecia de la deessa grega Atena Pàrtenos aquesta deessa es considerava en el poble la seva protectora. Va ser construit V a.C. Es el monument mes important en l'antigua grecia.el partenon de més aprop


000585950.pngnike.jpg


paestum2.jpg


images.jpg


ALEJANDRO EL MAGNO:
IMATGES:ale.jpgalejandro_magno.jpg
VIDEOCLIPS:

PÀGINES SOBRE LA SEVA VIDA:

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/alejandro_magno.htm
http://www.anmal.uma.es/anmal/alejandro_magno.htm
Bibliografia
POWER POINT:
Powerpint
3.- ATENAS

A R Q U I T E C T U R A A T E N E S

KIki.jpg
Revesteix particular importància per a la història de tota l'arquitectura occidental.
Los materiales frecuentemente empleados en la arquitectura griega fueron la madera, para soportes y techos; ladrillo sin cocer para las paredes, especialmente de casas; la piedra caliza y el mármol, para columnas, muros y porciones elevadas de los templos y edificios públicos; la terracota, para ornamentos; y metales, especialmente el bronce, para detalles decorativos. Los arquitectos de la época arcaica y clásica usaron estos materiales constructivos para edificios: religiosos, cívicos, domésticos, funerarios y recreativos. Él se reservaba para las construcciones más pobres y sin importancia.
L'expansió de la coberta de teula s'ha de veure en relació amb el simultani auge de l'arquitectura monumental en la Grècia Arcaica. Només els murs de pedra que estaven apareixent en aquells dies, reemplaçant a les precedents parets de fang i fusta, eren prou forts per suportar el pes d'una techumbre de teules.

U B I C A C I Ó A T E N E S

kikix.jpgAtenes està al punt Sud de Atenes, cobrit pel Mar Egeu, Mar de Creta, Mar mediterrani i part del Mar Jònic.
El punt més important que té més a prop es Esparta, seguidament de Iraklion, situat a l'illa Sud ( illa de Creta)
Atenes està a prop d'unes 15 illes, algunes especialment era per comerciar i algunes no hi havien arribat a
passar per aquelles terres.


E C O N O M I A

ss.jpg

L'economia en l'Antiga Grècia es caracteritzava per la gran importància de l'agricultura, augmentada encara més per la pobresa relativa dels camps de cultiu de la geografia de Grècia. Al començament del segle IV a. C., es van desenvolupar l'artesania i el comerç (principalment marítim), que van ser cada vegada més importants en el període clàssic.
a agricultura va ser la base de l'economia de l'Antiga Grècia. Des dels temps més antics, l'agricultura grega va estar basada en els tres tipus de plantacions mediterrànies bàsiques: cereals, oliveres i vinyes. No obstant això, a causa de les restriccions naturals de la zona, la producció aviat va començar a no ser suficient per satisfer la demanda. La poca fertilitat de la terra és, per tant, el que explica el començament de la creació de colònies gregues i la importància de les Cleruquías d'Àsia Menor en el control del blat.
Gran part de l'artesania de l'Antiga Grècia formava part de l'esfera domèstica. No obstant això, la situació va anar canviant gradualment entre els segles VIII i IV a. C. amb l'increment de la comercialització de l'economia grega. Per tant, tasques tan importants com són el teixit o la preparació de pa eren realitzades solament per dones abans del segle VI a. C. Amb el creixement del comerç va començar a utilitzar molt la mà d'obra dels esclaus en les artesanies. Només els draps tenyits de la millor qualitat, i en particular el porpra de Tir es feia en els tallers.

S O C I E T A T


piramide2.jpg

La societat atenesa es va dividir en el període del seu apogeu en:
  • Eupátridas (alta aristocràcia i ciutadans atenesos)
  • Metecs (estrangers aliens a la cultura grega, sense drets dels ciutadans)
  • Esclaus: Eren Propietat dels seus amos sent eren el factor productiu i explotat

La Polis grega va tenir diferents etapes gobernativas: l'etapa de la monarquia, arcontado, la tirania i la democràcia.

VIDEOS;

Introducció AtenesInformació Atenes


Art Atenes


Ubicació atenes


4.- POLÍTICA GRIEGA
ÍNDICE
1.- LA POLÍTICA GRIEGA Y EL BIEN COMÚN

gdemo.jpg
La definición de política nos lleva hasta la cultura antigua griega. La palabra «política» viene del griego πολις (POLIS), que se traduce por «ciudad» y se utilizó mucho en la antigüedad clásica para referirse a la ciudad de Atenas a partir del siglo V a. C. Los habitantes de Atenas no solo eran atenienses, eran «ciudadanos». Estos conceptos de «ciudad» y de «ciudadano» dieron origen a una corriente de pensamiento sobre los derechos y deberes de los atenienses. Es decir, aquello que Atenas podía pedir y debía dar a sus habitantes. En esta reflexión estaba ya implícito el concepto de «ciudadanía». Dos fueron los grandes exponentes de este pensamiento: Platón, que plasmó sus ideas en la obra titulada La República; y Aristóteles, que expuso las suyas en la obra que se conoce con el título de Política.
1.2 gronologiaL'EVOLUCIÓ CAP A LA DEMOCRÀCIA Les pretencions dde tenir més participació política van dinar lloc a algunes reformes socials i polítiques a favor del poble (demos). Fou a la ciutat d'Atenes on aquestes reformes van tenir més importància i van donar lloc a una nova forma de goveern anomenada democràcia.
1.3 EL DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICAA Atenes el desenvolupament de l'agricultura, del comerç i de l'artesania ca permetre que molts ciutadans tinguessin prou diners per comprar-se l'equipament militar i participar en al defensa de la cuitat (hoplites). Com a contrapartida, van exigir participar en el govern de la ciutat.


LAS ANTIGUAS CIVILIZACIONES : MESOPOTAMIA Y EGIPTO

AQUÍ TENÉIS UNA LÍNEA DEL TIEMPO QUE COMPARA MESOPOTAMIA Y EL ANTIGUO EGIPTO. PODÉIS COMPLETAR LA DE EGIPTO AÑADIENDO EVENTOS.
MESOPOTAMIAÍNDICE

1.- MESOPOTAMIA


1.2.- CRONOLOGIA

1.3.- EL ORIGEN DE LA ESCRITURA

CÓDIGO HAMMURABI

CÓDIGO HAMMURABI - CATALÀ

ESCRITURA CUNEIFORME
1.4.- ARTE MESOPOTÁMICO

POWER POINT SOBRE ARTE MESOPOTÁMICOZIGGURAT

MAPA CONCEPTUAL

PRIMERAS_CIVILIZACIONES_URBANAS.jpg
EGIPTO


LÍNEA DEL TIEMPO

LA RELIGIÓN


LA MOMIFICACIÓN.


Aquí tenéis un vídeo sobre la momificación. Aunque está en inglés es muy claro y podéis buscar más información y elaborar un informe sobre esta práctica y su importancia en el Egipto Antiguo


Part de l'art de gercia!!<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/6242083" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/papefons/gothic-art-6242083" title="Gothic art" target="_blank">Gothic art</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/papefons" target="_blank">papefons Fons</a></strong> </div>